Partido Verde anuncia deputado Roberto Cidade como novo presidente estadual